Копирайтинг 2.0

Копирайтинг, писане на съдържание и въвеждане на данни

Въвеждане на данни

Въвеждаме данни в Microsoft Word, Excel, така и онлайн в други платформи в зависимост от нуждите на клиента. Цените ни за въвеждане на данни се договарят предварително преди началото на проекта. Ориентировачна цена за въвеждане на данни е 35лв./час.

Въвеждане на продукти

Въвеждането на продукти в онлайн магазин включва: наименование на продукта, предоставени от вас картинки подредени в папки, до 5 атрибута (цвят, размер, цена и тн.), 150 думи описание. Цената за улсугата е 8лв./продукт, ако продуктите са на български език.

Изготвяне на презентации

Предлагаме изготвяне на Power Point презентации със стилен дизайн на всякакви теми. Ориентировчната ни цена е 12лв. за слайд. Презентациите включват най-важните точки по предварително зададен от вас план. Хубаво е презентацията да се обсъди добре в писмен вид и заданието да бъде поставено точно и ясно за най-добър резултат.

Писане на научни статии

Разполагаме с екип от копирайтъри компетентни в сферите на биологията, микробиологията, техническите науки (хардуер/софтуер), математиката, историята, географията и др. Попитайте за допълнителна информация. Цената за една научна статия от 1200думи е 400лв.

Кратки новинарски статии

Предлагаме периодичното изготвяне и писане на новинарски статии за онлайн медии и блогове на различна тематика. Това включва кратко онлайн проучване и преразказване на събраната информация по привлекателен начин. Цените за този тип услуга се изчислява с оглед желанията на клиента.

Главни / лендинг страници

Нямате време да опишете дейността на фирмата си и искате шаблони, по които да се водите? Това е копирайтинг услуга подходяща за всеки с новонаправен уебсайт. Имайте предвид, че всяка информация, която ни подадете предварително, ще ни помогне да предоставим по-добро съдържание. Ако нищичко не ви хрумва, оставете ни да представим вашата фирма/продукт, по начина, по който си я/го представяме ние, като след това имате свободата лесно да редактирате текста, така че да съответства на вашата визия.

За копирайтинг услугите предлаганите от нас

Всичките предлагани от нас копирайтинг услуги се осъществяват от подизпълнители и разработчици на свободна практика, с които работим от години и на които имаме доверие. Договорените за проекти цени, включват комисионна за vzemiseo.com и така гарантираме качественото и навременно изпълнение на задачата. Осигуряваме ви едни от най-добрите създатели на съдържание и гарантираме за уникалност и внимание към детайла. Попитайте индивидуално за времето за изпълнение на услугата, но едва след като ни информирате и покажете какво точно ще се иска от нашите копирайтъри.