Копирайтинг 2.0

Копирайтинг, писане на съдържание и въвеждане на данни

Въвеждане на данни

Въвеждаме данни в Microsoft Word, Excel, така и онлайн в други платформи в зависимост от нуждите на клиента. Цените ни за въвеждане на данни се договарят предварително преди началото на проекта. Ориентировачна цена за въвеждане на данни е 35лв./час.

Въвеждане на продукти

Въвеждането на продукти в онлайн магазин включва: наименование на продукта, предоставени от вас картинки подредени в папки, до 5 атрибута (цвят, размер, цена и тн.), 150 думи описание. Цената за улсугата е 8лв./продукт, ако продуктите са на български език.

Изготвяне на презентации

Предлагаме изготвяне на Power Point презентации със стилен дизайн на всякакви теми. Ориентировчната ни цена е 12лв. за слайд. Презентациите включват най-важните точки по предварително зададен от вас план. Хубаво е презентацията да се обсъди добре в писмен вид и заданието да бъде поставено точно и ясно за най-добър резултат.

Писане на научни статии

Разполагаме с екип от копирайтъри компетентни в сферите на биологията, микробиологията, техническите науки (хардуер/софтуер), математиката, историята, географията и др. Попитайте за допълнителна информация. Цената за една научна статия от 1200думи е 400лв.

Кратки новинарски статии

Предлагаме периодичното изготвяне и писане на новинарски статии за онлайн медии и блогове на различна тематика. Това включва кратко онлайн проучване и преразказване на събраната информация по привлекателен начин. Цените за този тип услуга се изчислява с оглед желанията на клиента.

Главни / лендинг страници

Нямате време да опишете дейността на фирмата си и искате шаблони, по които да се водите? Това е копирайтинг услуга подходяща за всеки с новонаправен уебсайт. Имайте предвид, че всяка информация, която ни подадете предварително, ще ни помогне да предоставим по-добро съдържание. Ако нищичко не ви хрумва, оставете ни да представим вашата фирма/продукт, по начина, по който си я/го представяме ние, като след това имате свободата лесно да редактирате текста, така че да съответства на вашата визия.

Scroll to Top