Условия на ползване

Последна актуализация на 21 септември 2022 г
Съдържание

1. СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА

Настоящите Условия за ползване представляват правно обвързващо споразумение между вас, независимо дали лично или от името на юридическо лице („Вие“) и Вземи Сайт ЕООД („Търговско дружество,“ „ниенас,“ или „нашият“), относно вашия достъп до и използването на https://vzemiseo.com уебсайт, както и всяка друга медийна форма, медиен канал, мобилен уебсайт или мобилно приложение, отнасящо се към или свързано по друг начин с тях (наричани заедно „Сайтът“).

Ние сме регистрирани в България със седалище Младост3, бл. 307, вх. 7, София 1712. Нашият ДДС номер е 204109390. Вие се съгласявате, че с достъпа до Сайта сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани с всички тези Условия за ползване. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ТОГАВА ВИ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА И ТРЯБВА ДА ПРЕКРАТИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НЕЗАБАВНО

Щом установите достъп до https://vzemiseo.com , то това означава, че сте съгласни да изпълнявате нашите условия за ползване, всички приложими закони и разпоредби и носите отговорност за спазването на всички приложими местни закони. В случай,че не сте съгласни да изпълните и спазвате посочените условия, разпоредби и закони, изрично Ви се забранява посещение и използване на нашия уебсайт. Всички материали в този сайт са защитени от приложимото право за авторско право и търговски марки.

Допълнителните правила и условия или документи, които могат да бъдат публикувани на сайта от време на време, са изрично включени тук чрез препратка. Ние си запазваме правото, по свое усмотрение, да правим промени или модификации на тези Условия за ползване от време на време. Ние ще ви предупредим за всякакви промени, като актуализираме датата на „Последна актуализация“ на тези Условия за ползване и вие се отказвате от всяко право да получавате конкретно известие за всяка такава промяна. Моля, уверете се, че проверявате приложимите Условия всеки път, когато използвате нашия сайт, за да разберете кои Условия са приложими. Вие ще подлежите и ще се счита, че сте уведомени и че сте приели промените във всички преработени Условия за ползване, като продължите да използвате сайта след датата, на която тези преработени Условия за ползване са публикувани.</div >

Информацията, предоставена на сайта, не е предназначена за разпространение или използване от което и да е физическо или юридическо лице в която и да е юрисдикция или държава, където такова разпространение или използване би било в противоречие със закон или наредба или което би ни подложило на изискване за регистрация в рамките на такива юрисдикция или държава. Съответно тези лица, които решат да получат достъп до Сайта от други места, правят това по собствена инициатива и носят цялата отговорност за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими.

Сайтът не е пригоден да отговаря на специфичните за индустрията разпоредби (Закон за преносимост и отчетност на здравното осигуряване (HIPAA), Федерален закон за управление на сигурността на информацията (FISMA) и т.н.), така че ако вашите взаимодействия са подчинени на такива закони, не можете да използвате този сайт. Нямате право да използвате сайта по начин, който би нарушил Закона на Грам-Лийч-Блайли (GLBA).

Сайтът е предназначен за потребители, които са навършили 18 години. Лица под 18-годишна възраст нямат право да използват или да се регистрират в сайта.

2. ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Освен ако не е посочено друго, Сайтът е наша собственост и целият изходен код, бази данни, функционалност, софтуер, дизайн на уебсайтове, аудио, видео, текст, снимки и графики на Сайта (наричани заедно „Съдържание“) и търговски марки, марки за услуги и лога, съдържащи се в тях („Марките“) са собственост или се контролират от нас или са ни лицензирани и са защитени от законите за авторското право и търговските марки и различни други права върху интелектуалната собственост и законите за нелоялна конкуренция на Съединените щати, международни закони за авторското право и международни конвенции. Съдържанието и Марките се предоставят на сайта „КАКТО Е“ само за ваша информация и лична употреба. Освен както е изрично предвидено в настоящите Условия за ползване, никоя част от сайта и никакво съдържание или марки не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, обобщавани, публикувани повторно, качвани, публикувани, показвани публично, кодирани, превеждани, предавани, разпространявани, продавани, лицензирани или използвани по друг начин за каквито и да било търговски цели, без нашето изрично предварително писмено разрешение.

При условие, че имате право да използвате сайта, ви се предоставя ограничен лиценз за достъп и използване на сайта и за изтегляне или отпечатване на копие на която и да е част от съдържанието, до което правилно сте получили достъп, единствено за ваши лични, некомерсиална употреба. Ние си запазваме всички права, които не са ви предоставени изрично в сайта, съдържанието и марките.

3. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Използвайки сайта, вие декларирате и гарантирате, че:
(1) имате правоспособност и се съгласявате да спазвате тези Условия за ползване;
(2) не сте непълнолетен в юрисдикцията, в която пребивавате;
(3) няма да осъществявате достъп до сайта чрез автоматизирани или нечовешки средства, независимо дали чрез бот, скрипт или по друг начин;
(4) няма да използвате сайта за каквато и да е незаконна или неразрешена цел; и
(5) използването на сайта от ваша страна няма да наруши приложим закон или наредба.

Ако предоставите каквато и да е информация, която е невярна, неточна, неактуална или непълна, ние имаме право да спрем или прекратим акаунта ви и да откажем всякакво текущо или бъдещо използване на сайта (или която и да е част от него).

4. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ

Нямате право да осъществявате достъп или да използвате сайта за каквато и да е цел, различна от тази, за която го правим достъпен. Сайтът не може да се използва във връзка с каквито и да било търговски начинания, освен тези, които са специално одобрени или одобрени от нас.

Като потребител на сайта вие се съгласявате да не:

 • Системно извличане на данни или друго съдържание от сайта за създаване или компилиране, пряко или непряко, на колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от нас.
 • Измамват, мамят или подвеждат нас и другите потребители, особено при всеки опит да научите чувствителна информация за акаунта, като потребителски пароли.
 • Заобикаляне, деактивиране или по друг начин пречи на свързани със сигурността функции на Сайта, включително функции, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на каквото и да е Съдържание или налагат ограничения върху използването на Сайта и/или съдържащото се в него Съдържание.
 • Пренебрегват, опетняват или по друг начин вредят, по наше мнение, нас и/или Сайта.
 • Използвайте всяка информация, получена от сайта, за да тормозите, злоупотребявате или наранявате друго лице.
 • Използвайте неправилно нашите услуги за поддръжка или подавайте фалшиви сигнали за злоупотреба или неправомерно поведение.
 • Използвайте сайта по начин, който не е в съответствие с приложимите закони или разпоредби.
 • Ангажирайте се с неупълномощено рамкиране или свързване към сайта.
 • Качване или предаване (или опит за качване или предаване) на вируси, троянски коне или друг материал, включително прекомерна употреба на главни букви и спам (непрекъснато публикуване на повтарящ се текст), който пречи на която и да било страна да използва и да се наслаждава на Сайта или модифицира, влошава, нарушава, променя или се намесва в използването, характеристиките, функциите, работата или поддръжката на Сайта.
 • Участвайте в каквото и да е автоматизирано използване на системата, като например използване на скриптове за изпращане на коментари или съобщения, или използване на извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни.
 • Изтрийте известието за авторски права или други права на собственост от всяко Съдържание.
 • Опит да се представяте за друг потребител или лице или да използвате потребителското име на друг потребител.
 • Качване или предаване (или опит за качване или предаване) всеки материал, който действа като пасивен или активен механизъм за събиране или предаване на информация, включително без ограничение формати за обмен на ясни графики („gifs“), 1×1 пиксела, уеб бъгове, бисквитки или други подобни устройства (понякога наричани „шпионски софтуер“ или „пасивни механизми за събиране“ или „PCM“).
 • Пречат, прекъсват или създават неоправдана тежест върху сайта или мрежите или услугите, свързани със сайта.
 • Тормозят, дразнят, сплашват или заплашват някой от нашите служители или агенти, ангажирани с предоставянето на която и да е част от Сайта за вас.
 • Опит за заобикаляне на всички мерки на Сайта, предназначени да предотвратят или ограничат достъпа до Сайта или която и да е част от Сайта.
 • Копирайте или адаптирайте софтуера на сайта, включително, но не само, Flash, PHP, HTML, JavaScript или друг код.
 • Освен както е разрешено от приложимото законодателство, дешифрирайте, декомпилирайте, разглобявайте или извършвайте обратно инженерство на който и да е софтуер, съставляващ или по някакъв начин съставляващ част от сайта.
 • Освен ако това може да е резултат от стандартната търсачка или използване на интернет браузър, използвайте, стартирайте, разработвайте или разпространявайте всяка автоматизирана система, включително без ограничение всеки паяк, робот, помощна програма за измама, скрепер или офлайн четец, който осъществява достъп до Сайта или използване или стартиране на неоторизиран скрипт или друг софтуер.</li >
 • Използвайте агент за покупки или агент за покупки, за да правите покупки на сайта.
 • Използвайте сайта неупълномощено, включително събирайте потребителски имена и/или имейл адреси на потребители по електронен или друг начин, за да изпращате нежелани имейли, или създавайте потребителски акаунти чрез автоматизирани средства или под фалшив претекст.
 • Използвайте Сайта като част от всяко усилие да се конкурирате с нас или по друг начин да използвате Сайта и/или Съдържанието за всяко начинание за генериране на приходи или търговско предприятие.
 • Използване на сайта за рекламиране или предлагане за продажба на стоки и услуги.
 • Продайте или прехвърлете по друг начин своя профил.

5. ПРИНОС, ГЕНЕРИРАН ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Сайтът може да ви покани да чатите, да допринесете или да участвате в блогове, табла за съобщения, онлайн форуми и други функции и може да ви предостави възможност да създавате, изпращате, публикувате, показвате, предавате, изпълнявате, публикувате , разпространявате или излъчвате съдържание и материали до нас или на Сайта, включително, но не само текст, писания, видео, аудио, снимки, графики, коментари, предложения или лична информация или друг материал (наричани заедно „Приноси“). Приносът може да се вижда от други потребители на сайта и чрез уебсайтове на трети страни. Като такива, всички приноси, които предавате, могат да бъдат третирани като неповерителни и несобствени. Когато създавате или предоставяте приноси, вие по този начин декларирате и гарантирате, че:

 • Създаването, разпространението, предаването, публичното показване или представянето, както и достъпът, изтеглянето или копирането на вашите приноси не нарушават и няма да нарушават правата на собственост, включително, но не само, авторски права, патенти, търговски марки , търговска тайна или морални права на трета страна.
 • Вие сте създател и собственик на или имате необходимите лицензи, права, съгласия, издания и разрешения да използвате и да упълномощавате нас, сайта и други потребители на сайта да използваме вашия принос по какъвто и да е начин, предвиден от Сайт и тези Условия за ползване.
 • Имате писменото съгласие, освобождаване и/или разрешението на всяко идентифицируемо физическо лице във вашите Приноси да използвате името или образа на всяко такова идентифицируемо физическо лице, за да позволите включването и използването на вашите приноси във всеки по начина, предвиден от Сайта и тези Условия за ползване.
 • Вашите приноси не са фалшиви, неточни или подвеждащи.
 • Вашите приноси не са непоискани или неоторизирани реклами, промоционални материали, пирамидални схеми, верижни писма, спам, масови съобщения или други форми на привличане.
 • Вашите приноси не са неприлични, непристойни, похотливи, мръсни, насилствени, тормозещи, клеветнически, клеветнически или по друг начин неприемливи (както е определено от нас).
 • Вашите приноси не осмиват, подиграват, омаловажават, сплашват или злоупотребяват с никого.
 • Вашите приноси не се използват за тормоз или заплаха (в правния смисъл на тези термини) което и да е друго лице и за насърчаване на насилие срещу конкретно лице или клас хора.
 • Вашите приноси не нарушават приложим закон, наредба или правило.
 • Вашите приноси не нарушават правата за поверителност или публичност на трета страна.
 • Вашите приноси не нарушават нито един приложим закон относно детската порнография или по друг начин предназначени да защитят здравето или благополучието на непълнолетни.
 • Вашите приноси не включват никакви обидни коментари, които са свързани с раса, национален произход, пол, сексуални предпочитания или физически недъг.
 • Вашите приноси не нарушават по друг начин или не водят до материали, които нарушават, която и да е разпоредба на тези Условия за ползване или приложим закон или наредба.

Всяко използване на сайта в нарушение на гореизложеното нарушава настоящите Условия за ползване и може да доведе, наред с други неща, до прекратяване или спиране на вашите права да използвате сайта.

6. ЛИЦЕНЗ ЗА ПРИНОС

Публикувайки вашите приноси в която и да е част от сайта, вие автоматично предоставяте и заявявате и гарантирате, че имате правото да ни предоставяте неограничени, неограничени, неотменими, постоянни, неизключителни, прехвърлими лицензионни възнаграждения- безплатно, напълно платено, световно право и лиценз за хостване, използване, копиране, възпроизвеждане, разкриване, продажба, препродаване, публикуване, излъчване, преименуване, архивиране, съхраняване, кеширане, публично изпълнение, публично показване, преформатиране, превод, предаване, извадка (изцяло или частично) и да разпространява такива Приноси (включително, без ограничение, вашето изображение и глас) за всякакви цели, търговски, рекламни или други, и да подготвя производни произведения на или да включва в други произведения такива Приноси , и предоставяне и упълномощаване на сублицензи за горепосоченото. Използването и разпространението може да става във всякакви медийни формати и чрез всякакви медийни канали.

Този лиценз ще се прилага за всяка форма, медия или технология, известна сега или разработена по-късно, и включва използването от наша страна на вашето име, име на фирма и име на франчайз, както е приложимо, както и всяка от търговските марки, марките за услуги, търговските имена , лога и лични и търговски изображения, които предоставяте. Вие се отказвате от всички морални права във вашите приноси и гарантирате, че моралните права не са били заявени по друг начин във вашите приноси.

Ние не претендираме за собственост върху вашите приноси. Вие запазвате пълната собственост върху всичките си Приноси и всички права на интелектуална собственост или други права на собственост, свързани с Вашите Приноси. Ние не носим отговорност за изявления или изявления във вашите приноси, предоставени от вас в която и да е област на сайта. Вие носите цялата отговорност за вашите приноси към сайта и изрично се съгласявате да ни освободите от всякаква отговорност и да се въздържате от каквито и да е правни действия срещу нас по отношение на вашите приноси.

Ние имаме правото, по наше единствено и абсолютно усмотрение, (1) да редактираме, редактираме или променяме по друг начин всеки Принос; (2) да прекатегоризирате всички Приноси, за да ги поставите на по-подходящи места на Сайта; и (3) да проверява предварително или да изтрива всички Приноси по всяко време и по каквато и да е причина, без предизвестие. Ние нямаме задължение да наблюдаваме вашите приноси.

7. НАСОКИ ЗА ОТЗИВИ

Може да ви предоставим области на сайта, за да оставите отзиви или оценки. Когато публикувате рецензия, трябва да спазвате следните критерии: (1) трябва да имате опит от първа ръка с лицето/юридиката, за която се рецензира; (2) вашите рецензии не трябва да съдържат обидни ругатни или обиден, расистки, обиден или език на омраза; (3) вашите отзиви не трябва да съдържат дискриминационни препратки, основани на религия, раса, пол, национален произход, възраст, семейно положение, сексуална ориентация или увреждане; (4) вашите отзиви не трябва да съдържат препратки към незаконна дейност; (5) не трябва да сте свързани с конкуренти, ако публикувате отрицателни отзиви; (6) не трябва да правите никакви заключения относно законността на поведението; (7) не можете да публикувате неверни или подвеждащи твърдения; и (8) не можете да организирате кампания, насърчаваща други да публикуват рецензии, независимо дали са положителни или отрицателни.

Можем да приемем, отхвърлим или премахнем рецензии по наше усмотрение. Ние нямаме абсолютно никакво задължение да проверяваме рецензиите или да изтриваме рецензии, дори ако някой смята рецензиите за нежелателни или неточни. Рецензиите не са одобрени от нас и не представляват непременно нашите мнения или вижданията на някой от нашите филиали или партньори. Ние не поемаме отговорност за какъвто и да е преглед или за каквито и да било искове, задължения или загуби, произтичащи от какъвто и да е преглед. С публикуването на рецензия вие ни предоставяте постоянно, неизключително, световно, безплатно, напълно платено, преотстъпващо и сублицензируемо право и лиценз за възпроизвеждане, модифициране, превод, предаване по какъвто и да е начин, показване, изпълнение, и/или разпространява цялото съдържание, свързано с рецензии.

8. ПРЕДСТАВЯНЕ

Вие потвърждавате и се съгласявате, че всички въпроси, коментари, предложения, идеи, обратна връзка или друга информация относно сайта („Изпращания“), предоставени от вас на нас, не са поверителни и ще станат наша изключителна собственост. Ние притежаваме изключителни права, включително всички права върху интелектуална собственост, и имаме право на неограничено използване и разпространение на тези Изпратени материали за всякакви законни цели, търговски или други, без потвърждение или компенсация за вас. С настоящото вие се отказвате от всички морални права върху всички такива подавания и с настоящото гарантирате, че всички такива подавания са оригинални при вас или че имате правото да изпращате такива подавания. Вие се съгласявате, че няма да има обжалване срещу нас за предполагаемо или действително нарушение или злоупотреба с което и да е право на собственост във вашите Изпратени материали.

9. УЕБСАЙТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът може да съдържа (или може да бъдете изпратени чрез него) връзки към други уебсайтове („Уебсайтове на трети страни“), както и статии, снимки, текст, графики, снимки, дизайн, музика, звук, видео, информация, приложения, софтуер и друго съдържание или елементи, принадлежащи или произхождащи от трети страни („Съдържание на трети страни“).

Такива уебсайтове на трети страни и съдържание на трети страни не се проучват, наблюдават или проверяват за точност, уместност или пълнота от нас и ние не носим отговорност за уебсайтове на трети страни, до които се осъществява достъп чрез сайта, или публикувано съдържание на трети страни на, достъпни чрез или инсталирани от сайта, включително съдържанието, точността, обидата, мненията, надеждността, практиките за поверителност или други политики на или съдържащи се в уебсайтовете на трети страни или в съдържанието на трети страни.

Включването, свързването към или разрешаването на използването или инсталирането на уебсайтове на трети страни или каквото и да е съдържание на трети страни не означава одобрение или одобрение от наша страна.

Ако решите да напуснете сайта и да получите достъп до уебсайтовете на трети страни или да използвате или инсталирате съдържание на трети страни, вие правите това на свой собствен риск и трябва да сте наясно, че тези Условия за ползване вече не са приложими.

Трябва да прегледате приложимите условия и правила, включително практиките за поверителност и събиране на данни, на всеки уебсайт, до който навигирате от сайта, или свързани с приложения, които използвате или инсталирате от сайта. Всички покупки, които правите чрез уебсайтове на трети страни, ще бъдат през други уебсайтове и от други компании и ние не поемаме никаква отговорност във връзка с такива покупки, които са изключително между вас и съответната трета страна.

Вие се съгласявате и потвърждавате, че ние не одобряваме продуктите или услугите, предлагани на уебсайтове на трети страни, и ще ни предпазите от всякаква вреда, причинена от покупката на такива продукти или услуги. Освен това трябва да ни предпазите от всякакви загуби, понесени от вас, или причинени ви вреди, свързани със или произтичащи по някакъв начин от съдържание на трети страни или контакт с уебсайтове на трети страни.

10. УПРАВЛЕНИЕ НА САЙТА

Ние си запазваме правото, но не и задължението, да: (1) наблюдаваме сайта за нарушения на тези Условия за ползване; (2) да предприемем подходящи правни действия срещу всеки, който по наше усмотрение наруши закона или настоящите Условия за ползване, включително, без ограничение, докладване на такъв потребител на правоприлагащите органи; (3) по наше усмотрение и без ограничение да откажем, да ограничим достъпа до, да ограничим наличността или да деактивираме (до степента, в която това е технологично възможно) който и да е от вашите Приноси или част от тях; (4) по наше усмотрение и без ограничение, предизвестие или отговорност, да премахнем от сайта или по друг начин да деактивираме всички файлове и съдържание, които са с прекомерен размер или са по някакъв начин обременителни за нашите системи; и (5) по друг начин да управляваме сайта по начин, предназначен да защити нашите права и собственост и да улесни правилното функциониране на сайта.

11. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Грижим се за поверителността и сигурността на данните. Моля, прегледайте нашата Политика за поверителност: https://vzemiseo.com/privacy-policy. Използвайки сайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани с нашата Политика за поверителност, която е включена в тези Условия за ползване. Моля, имайте предвид, че сайтът се хоства в България. Ако осъществите достъп до Сайта от който и да е друг регион на света със закони или други изисквания, уреждащи събирането, използването или разкриването на лични данни, които се различават от приложимите закони в България, тогава чрез продължително използване на Сайта вие прехвърляте данните си в България , и вие се съгласявате вашите данни да бъдат прехвърлени и обработени в България.

12. НАРУШЕНИЯ НА АВТОРСКИ ПРАВА

Ние уважаваме правата на интелектуална собственост на другите. Ако смятате, че който и да е материал, достъпен на или чрез сайта, нарушава авторски права, които притежавате или контролирате, моля, незабавно ни уведомете, като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу („Известие“). Копие от вашето Уведомление ще бъде изпратено до лицето, което е публикувало или съхранило материала, адресиран в Уведомлението. Моля, имайте предвид, че съгласно приложимото законодателство може да бъдете подведени под отговорност за щети, ако направите съществени погрешни твърдения в Уведомление. По този начин, ако не сте сигурни, че материалът, разположен на или свързан към сайта, нарушава вашите авторски права, трябва да обмислите първо да се свържете с адвокат.

13.СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Тези Условия за ползване остават в пълна сила и действие, докато използвате сайта. БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, НИЕ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ПО НАШЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ И БЕЗ ПРЕДВЕСТИЕ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ДА ОТКАЖЕМ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО БЛОКИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ IP АДРЕС) НА ВСЯКО ЛИЦЕ ПО ВСЯКА ПРИЧИНА ИЛИ БЕЗ НИКАКВА ПРИЧИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА ВСЯКАКВА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, ГАРАНЦИЯ ИЛИ СПОРАЗУМЕНИЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ НА ПРИЛОЖИМ ЗАКОН ИЛИ НАРЕДБА. НИЕ МОЖЕМ ДА ПРЕКРАТИМ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ УЧАСТИЕТО ОТ ВАС В САЙТА ИЛИ ДА ИЗТРИЕМ ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО СЕ ПУБЛИКУВА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПО НАШЕ ЕДИНСТВЕНО УСМОТРЕНИЕ. Ако прекратим или спрем вашия акаунт по каквато и да е причина, ви е забранено да се регистрирате и създавате нов акаунт под вашето име, фалшиво или заето име или името на трета страна, дори ако може да действате от името на третото лице. В допълнение към прекратяването или спирането на вашия акаунт, ние си запазваме правото да предприемем подходящи правни действия, включително без ограничение преследване на гражданско, наказателно и съдебно обезщетение.

14. МОДИФИКАЦИИ И ПРЕКЪСВАНИЯ

Ние си запазваме правото да променяме, модифицираме или премахваме съдържанието на сайта по всяко време или по каквато и да е причина по наше усмотрение без предизвестие. Ние обаче нямаме задължение да актуализираме информация на нашия сайт. Също така си запазваме правото да променяме или преустановяваме целия или част от сайта без предизвестие по всяко време. Ние няма да носим отговорност пред вас или трета страна за каквито и да било модификации, промяна на цените, спиране или прекратяване на сайта. Не можем да гарантираме, че сайтът ще бъде достъпен по всяко време. Може да срещнем хардуерни, софтуерни или други проблеми или да се наложи да извършим поддръжка, свързана със сайта, което води до прекъсвания, забавяния или грешки. Ние си запазваме правото да променим, преразгледаме, актуализираме, спрем, прекратим или по друг начин да модифицираме Сайта по всяко време или по каквато и да е причина, без да ви уведомяваме. Вие се съгласявате, че ние не носим никаква отговорност за каквито и да е загуби, щети или неудобства, причинени от невъзможността ви да получите достъп или да използвате сайта по време на престой или прекъсване на сайта. Нищо в настоящите Условия за ползване няма да се тълкува като задължаващо да поддържаме и поддържаме сайта или да предоставяме корекции, актуализации или издания във връзка с него.

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Тези условия се управляват и тълкуват съгласно законите на България, като използването на Конвенцията на ООН за договори за международна продажба на стоки е изрично изключено. Ако обичайното ви пребиваване е в ЕС и сте потребител, вие освен това притежавате защитата, предоставена ви от задължителните разпоредби на закона на вашата страна на пребиваване. Вземи Сайт ЕООД и вие се съгласявате да се подчинявате на неизключителната юрисдикция на съдилищата в София, което означава, че можете да предявите иск за защита на вашите права за защита на потребителите по отношение на тези Условия за ползване в България или в държава от ЕС в който пребивавате.

16. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

За да ускорим разрешаването и да контролираме разходите за всеки спор, противоречие или иск, свързан с тези Условия за ползване (всеки „Спор“ и заедно „Спорове“), предявени или от вас, или от нас (индивидуално, „Страна“ и колективно „Страните“), страните се съгласяват първо да се опитат да договорят всеки спор (с изключение на тези спорове, изрично посочени по-долу) неофициално за най-малко деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет (99999) дни преди започване на арбитраж. Такива неофициални преговори започват с писмено известие от едната страна до другата страна.

Обвързващ арбитраж
Всеки спор, произтичащ от взаимоотношенията между страните по този договор, ще се решава от един арбитър, който ще бъде избран в съответствие с арбитража и вътрешните правила на Европейския арбитражен съд, който е част от Европейския арбитражен център със седалище в Страсбург и които са в сила към момента на подаване на молбата за арбитраж, като приемането на тази клауза представлява приемане. Седалището на арбитража ще бъде София, България. Езикът на производството е български. Приложими норми на материалния закон е правото на България.

Ограничения
Страните се съгласяват, че всеки арбитраж ще бъде ограничен до Спора между страните поотделно. До пълната степен, позволена от закона, (а) арбитражът не може да бъде съчетаван с друго производство; (b) няма право или правомощие който и да е Спор да бъде арбитражен на основата на колективен иск или да се използват процедури за колективен иск; и (c) няма право или пълномощия за завеждане на Спор в предполагаемо представително качество от името на широката общественост или други лица.

Изключения от неформалните преговори и арбитража
Страните се съгласяват, че следните спорове не са предмет на горепосочените разпоредби относно неофициалните преговори и обвързващия арбитраж: (a) всякакви спорове, целящи налагане или защита, или отнасящи се до валидността на някое от правата на интелектуална собственост на Страната ; (b) всеки спор, свързан с или произтичащ от твърдения за кражба, пиратство, нахлуване в неприкосновеността на личния живот или неразрешено използване; и (c) всеки иск за съдебна забрана. Ако се установи, че тази разпоредба е незаконна или неприложима, тогава никоя от страните няма да избере да арбитрира който и да е Спор, попадащ в тази част от тази разпоредба, за която се установи, че е незаконна или неприложима, и такъв Спор ще бъде решен от съд с компетентна юрисдикция в рамките на съдилищата, изброени за юрисдикция по-горе и страните се съгласяват да се подчинят на личната юрисдикция на този съд.

17. КОРЕКЦИИ

В сайта може да има информация, която съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, включително описания, цени, наличност и различна друга информация. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информацията на сайта по всяко време, без предварително известие.

18. ОПРОВЕРЖЕНИЕ

САЙТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА ВЪВ ВАКЪВ, КАКЪТ Е И КАКТО Е НАЛИЧЕН. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА И НАШИТЕ УСЛУГИ ЩЕ БЪДЕ НА ВАШ РИСК. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, НИЕ ОТХВЪРЛЯМЕ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС САЙТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАС, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, КОСВЕНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ. НИЕ НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ КЪМ САЙТА, И НЯМА ДА ПОЕМЕМ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е (1) ГРЕШКИ, ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО (И МАТЕРИАЛ). 2) ЛИЧНИ НАВРЕДИ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКВОТО И ДА Е Естество, В РЕЗУЛТАТ ОТ ВАШИЯ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, (3) ВСЕКИ НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ СИГУРНИ СЪРВЪРИ И/ИЛИ ВСЯКАКВА И ЦЯЛАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И/ИЛИ ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ СЪХРАНЯВАНЕ В ТЯ, (4) ВСЯКАКВО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ПРЕДАВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕ КЪМ ИЛИ ОТ САЙТА, (5) ВСЯКАКВИ БЪГОВЕ, ВИРУСИ, ТРОЯНСКИ КОНЕ ИЛИ ПОДОБНИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ КЪМ ИЛИ ПРЕЗ САЙТА ОТ ТРЕТА СТРАНА И/ИЛИ ( 6) ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ И МАТЕРИАЛИ ИЛИ ЗА ВСЯКАКВА ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТА ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, ПУБЛИКУВАНО, ПРЕДАДЕНО ИЛИ ПО ДРУГ начин НАПРАВЕНО ДОСТЪПНО ЧРЕЗ САЙТА. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ОДОБРЯВАМЕ, ГАРАНТИРАМЕ И НЕ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКЪВ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, РЕКЛАМИРАНИ ИЛИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТРЕТА СТРАНА ЧРЕЗ САЙТА, НИКАКЪВ УЕБСАЙТ С ХИПЕРВРЪЗКИ ИЛИ УЕБСАЙТ ИЛИ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В КАКЪВТО и да е БАНЕР ИЛИ ДРУГА РЕКЛАМА ДА БЪДЕТЕ СТРАНА ПО ИЛИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ДА НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ВСЯКА ТРАНЗАКЦИЯ МЕЖДУ ВАС И ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ ТРЕТИ СТРАНИ. КАКТО И ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА ЧРЕЗ ВСЯКА МЕДИЯ ИЛИ ВЪВ ВСЯКАКВА СРЕДА, ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАЙ-ДОБРАТА СИ ПРЕЦЕНКА И ДА БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ, КЪДЕТО Е УМЕСТНО.

19. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТАa

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НИЕ ИЛИ НАШИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ИЛИ НЯКАКВА ТРЕТА СТРАНА ЗА ПРЯКИ, НЕПРЯКИ, ПОСЛЕДВАЩИ, ПРИМЕРНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАГУБЕНА ПЕЧАЛБА, ЗАГУБЕНА ПРИХОДА, НА ДАННИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ОТ ВАША СТРАНА, ДОРИ И АКО СМЕ БИЛИ УВЕДОМЛЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. НЕЗАВИСИ ОТ НИЩО ПРОТИВНО, СЪДЪРЖАЩО СЕ ТУК, НАШАТА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ПО КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА И НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА ДЕЙСТВИЕТО, ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО ПО-МАЛКАТА ОТ СУМАТА, ПЛАТЕНА, АКО ИМА ТАКАВА, ОТ ВАС НА НАС ПО ВРЕМЕ на едно ( 1) МЕСЕЧЕН ПЕРИОД ПРЕДИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРИЧИНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ИЛИ $1,00 USD. НЯКОИ ДЪРЖАВНИ ЗАКОНИ НА САЩ И МЕЖДУНАРОДНИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА КОСВЕНИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЩЕТИ. АКО ТЕЗИ ЗАКОНИ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС, НЯКОИ ИЛИ ВСИЧКИ ОТ ОТКАЗИТЕ ОТ ОТГОВОРНОСТИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС И МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА.

20. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да ни защитавате, обезщетявате и предпазвате от отговорност, включително нашите дъщерни дружества, филиали и всички наши съответни служители, агенти, партньори и служители, от и срещу всякакви загуби, щети, отговорност, искове или искания, включително разумни адвокатски хонорари и разноски, направени от трета страна поради или произтичащи от: (1) вашите Приноси; (2) използване на сайта; (3) нарушение на настоящите Условия за ползване; (4) всяко нарушение на вашите заявления и гаранции, посочени в настоящите Условия за ползване; (5) нарушение от ваша страна на правата на трета страна, включително, но не само, права на интелектуална собственост; или (6) всяко открито вредно действие спрямо всеки друг потребител на сайта, с когото сте се свързали чрез сайта. Независимо от гореизложеното, ние си запазваме правото, за ваша сметка, да поемем изключителната защита и контрол по всеки въпрос, за който се изисква да ни обезщетите, и вие се съгласявате да сътрудничите, за ваша сметка, при нашата защита на такива искове. Ще положим разумни усилия, за да ви уведомим за всеки подобен иск, действие или процедура, които са предмет на това обезщетение, след като узнаем за това.

21. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ

Ние ще поддържаме определени данни, които предавате на сайта с цел управление на ефективността на сайта, както и данни, свързани с използването на сайта от ваша страна. Въпреки че извършваме редовно рутинно архивиране на данни, вие носите цялата отговорност за всички данни, които предавате или които се отнасят до всяка дейност, която сте предприели, използвайки сайта. Вие се съгласявате, че няма да носим отговорност пред вас за каквато и да е загуба или повреда на каквито и да било такива данни и с настоящото се отказвате от всякакви права на действие срещу нас, произтичащи от такава загуба или повреда на такива данни.

22. ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ, ТРАНЗАКЦИИ И ПОДПИСИ

Посещението на сайта, изпращането на имейли до нас и попълването на онлайн формуляри представляват електронни комуникации. Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения и се съгласявате, че всички споразумения, известия, разкривания и други съобщения, които ви предоставяме по електронен път, чрез имейл и на Сайта, отговарят на всички законови изисквания тази комуникация да бъде в писмен вид. С НАСТОЯЩОТО ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ, ДОГОВОРИ, ПОРЪЧКИ И ДРУГИ ЗАПИСИ, И С ЕЛЕКТРОННОТО ДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЕСТИЯ, ПОЛИТИКИ И ЗАПИСИ НА ТРАНЗАКЦИИ, ИНИЦИИРАНИ ИЛИ ЗАВЪРШЕНИ ОТ НАС ИЛИ ЧРЕЗ САЙТА. С настоящото вие се отказвате от всякакви права или изисквания съгласно закони, разпоредби, правила, наредби или други закони във всяка юрисдикция, които изискват оригинален подпис или доставка или запазване на неелектронни записи, или за плащания или отпускане на кредити по всякакви други начини отколкото електронни средства.

23. ПОТРЕБИТЕЛИ И ЖИТЕЛИ В КАЛИФОРНИЯ

Ако някоя жалба при нас не е разрешена по задоволителен начин, можете да се свържете писмено със звеното за помощ при жалби към отдела за потребителски услуги на Калифорнийския департамент по въпросите на потребителите на адрес 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 или по телефона на (800) 952-5210 или (916) 445-1254.

24. РАЗНИ

Тези Условия за ползване и всякакви политики или правила за работа, публикувани от нас на сайта или по отношение на сайта, съставляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас. Неспособността ни да упражним или наложим което и да е право или разпоредба от тези Условия за ползване не действа като отказ от такова право или разпоредба. Тези Условия за ползване действат в най-пълната степен, допустима от закона. Можем да прехвърлим някои или всички наши права и задължения на други по всяко време. Ние няма да носим отговорност за никакви загуби, щети, забавяне или бездействие, причинени от причина извън нашия разумен контрол. Ако някоя разпоредба или част от разпоредба на настоящите Условия за ползване се определи като незаконна, нищожна или неприложима, тази разпоредба или част от разпоредбата се счита за отделима от настоящите Условия за ползване и не засяга валидността и изпълнимостта на останалите провизии. Няма съвместно предприятие, партньорство, трудово или агентско отношение, създадено между вас и нас в резултат на тези Условия за използване или използването на сайта. Вие се съгласявате, че тези Условия за ползване няма да се тълкуват срещу нас по силата на това, че сте ги съставили. С настоящото вие се отказвате от всякакви защити, които може да имате въз основа на електронната форма на тези Условия за ползване и липсата на подпис от страните по тях за изпълнение на тези Условия за ползване.

25. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За да разрешите оплакване във връзка със сайта или да получите допълнителна информация относно използването на сайта, моля, свържете се с нас на:

Вземи Сайт ЕООД Младост3, бл. 307, вх. 7  София 1712 България
телефон: +359883373993 office@vzemiseo.com

2. Използвайте лиценза

Разрешаваме Ви само временно да направите едно копие от материалите ( информация или софтуер) на уебсайта https://vzemiseo.com за лично , но некомерсиално разглеждане. Това не се счита за прехвърляне на собственост, а само даване на разрешение / лиценз/ и съгласно този лиценз Вие не можете: да правите промяна или копия на материалите; да използвате материалите за никакви търговски цели или за каквото и да било публично изложение (търговско или некомерсиално ); да декомпилирате или променяте какъвто и да е софтуер, съдържащ се в уебсайта на https://vzemiseo.com да премахвате обозначения за авторски права или каквито и да са други права за собственост на материалите; да извиршвате прехвърляне на материалите на други лица или „огледално“ на друг сървър. Ако нарушите тези забрани , лицензът веднага се прекратява и това може да стане по всяко време. След като лицензът бъде прекратен от нас , се задължавате да унощожите всички материали , които сте изтеглили на електронен или хартиен носител.

3. Отказ от отговорност

Държим да отбележим, че материалите на уебсайта https://vzemiseo.com предоставяме само и единствено на база и в смисъл „както е“. ВЗЕМИ САЙТ ЕООД не дава никакви гаранции, изразени или подразбиращи се.

ВЗЕМИ САЙТ ЕООД не дава гаранция за резултата от използването на материалите на сайта си и на другите сайтове, свързани с него.Не гарантира точността и надежността им.

4. Ограничения

/В никакъв случай ВЗЕМИ САЙТ ЕООД или неговите доставчици не носят отговорност за каквито и да е щети (включително, без ограничение, обезщетения за загуба на данни или печалба, или поради прекъсване на дейността), произтичащи от използването или невъзможността за използване на материалите на https://vzemiseo.com Сайтът на https://vzemiseo.com, дори ако ВЗЕМИ САЙТ ЕООД или упълномощен представител на ВЗЕМИ САЙТ ЕООД е уведомен устно или писмено за възможността за такива щети. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения на подразбиращи се гаранции или ограничения на отговорността за последващи или случайни щети, тези ограничения може да не се отнасят за вас. /

Условия за ползване са валидна от 2022-02-09

Scroll to Top