Cost per Click Реклама

Какво е CPC реклама и защо да плащаме на клик?

Какво е CPC Реклама?

CPC означава Cost Per Click и е модел за онлайн реклама. При този модел на ценообразуване рекламодателите плащат всеки път, когато някой кликне върху тяхната реклама. Цената на всяко кликване може да варира в зависимост от фактори като конкуренция и разположение на рекламата. CPC често се използва при реклама в търсачките и рекламата в социалните медии.

Предимства на CPC

Какви са предимствата на CPC рекламата?

Недостатъци на CPC

ВАЖНИ недостатъци на CPC рекламите

CPC е подходяща за
  • да увеличите своята онлайн видимост;
  • да генерирате потенциални нови клиенти;
  • да затвърдите името и логото си;
  • да направите бързи, но малки приходи

CPC означава цена на клик. Cost Per Click e вид онлайн реклама, при която рекламодателите плащат такса всеки път, когато някой кликне върху една от техните реклами.

За разлика от CPM (цена на импресия) или фиксираната реклама, където рекламодателите плащат фиксирана такса, независимо от това колко кликвания или импресии получават рекламите им, CPC таксува рекламодателите само когато някой кликне върху тяхната реклама

CPC рекламирането предлага по-голям контрол върху насочването, предвидими разходи, незабавни, измерими резултати и гъвкавост.

CPC може да бъде добър вариант за фирми, които искат бързо да генерират трафик и потенциални клиенти, имат предвид конкретен бюджет и ясно разбират своята целева аудитория.

Започнете с рекламирането си чрез CPC с нас. Изберете платформа – Google Ads, Bing Ads, Facebook, Instagram и ние ще създадем вашата рекламна кампания. Ще разберем коя е вашата целева аудитория, рекламен формат и бюджет. Ще проследяваме резултатите и ще коригираме вашите кампании според нуждите. Така ще увеличим максимално възвръщаемостта на инвестициите ви!

Scroll to Top