ON PAGE SEO

Оптимизация на Вътрешните страници в сайта ви

Какво е ON PAGE SEO?

За да можем да оптимизираме сайта си, първо трябва да започнем със съдържанието на страниците и тяхното качество. Важно е не само това, което е на повърхността, но и дълбоко под нея. ON PAGE оптимизацията се фокусира изцяло върху подобряването на цялото локално съдържание на сайта ни, преживяването за потребителите и подобряването на видимостта за интернет търсачките.

Това включва:

Избора ни на сървър; Осигуряването на сигурна връзка между сайта и потребителите; Файловата структура; Йерархията на страниците и подстраниците (дървото на сайта); Логиката зад връзките помежду им; бързината на зареждане, Ключовите ни думи и изрази; Уникалното съдържание (текст+картинки); Описанията на файловете; Robots.txt и Картата на сайта; Оптимизацията на зареждане за устройства с различни резолюции и екрани; Структурата на текстовете и заглавията ни; техните HTML тагове; META таговете обозначаващи различни характеристики; Структурираните данни Schema.org и дуги.

Как да класираме страницата си?

Защо стигнахте от Google до нашата страница? Защото тя е най-информативната и полезна в интернет на вашия език и се намира най-близо до вашата локация. Тя зарежда бързо, интерактивна е, има картинки и подробни обяснения, а нивото на кода ѝ е издържано. Оптимизацията на вътрешните страници отнема изключително много усилия. Вече не е така лесно като просто да добавим едни META и ALT тагове и това да ни гарантира първата страница.

Първото и най-важно нещо е да имаме здрава основа. Кодът на страницата ни да бъде изпипан, грамотно написан, бързо зареждащ се и оптимизиран. Това удоволетворява напълно търсачките. Това условие е най-важно преди да стигнем до добавянето на текстово съдържание, което потребителите ни четат.

Дори кодът на страницата ни да е перфектен, зареждането ѝ светкавично и четливо на всякакви устройства, ако нямаме ценно съдържание, което вече не съществува в интернет сме никои. Следващата стъпка е да се погрижим съдържанието ни да бъде много информативно, богато и лесно за възприемане от посетителите ни.

ON PAGE стъпки

SEO на вътрешните страници в сайта ви

Най-добрите ON PAGE SEO практики при оптимизацията на страници

За да бъде страницата ви маскимално оптимизирана препоръчваме:

 • Съдържанието ѝ да бъде изцяло насочено към една детайлно засегната тема или продукт
 • Използването на основната тема в заглавието и под заглавията
 • Използването на основната тема в URL адреса на страницата
 • Добавянето на авторски картини с отговарящ ALT таг
 • Написване на уникално, полезно и информативно съдържание
 • Логическо обвързване с обратни връзки към другите важни страници чрез, но и не само с bread crumbs и главната категория.
 • Логически връзки водещи към части от текста на страницата
 • Подбиране на подходящо META описание за търсачките
 • Подбиране на привлекателно заглавие на вниманието на хората
 • Добавяне на ключови думи и вариации на ключовите думи
 • Добавяне на инфографики и визуална презентация
 • Използването на разяснително оптимизирано видео
 • Използването на Text to Speech за по-лесно възприемана
 • Добавяне на страниците в карта на сайт (XML SITEMAP)
 • Писане на лек, подреден и чист код, който се изпълнява бързо
 • Добавяне на GZIP компресия
 • Използване на Lazy Loading техники за зареждането на обекти
 • Дефиниране на време за кеширане на страницата в .HTACCESS
 • Адекватно пренасочване на 404 страници към съществуващи
 • Използване на GTmetrix, Page Insights и Pingdom инструментите за анализ на проблеми забавящи сайта и неутрализирането им
 • Избягване зареждането на външни ресурси от трети страни
 • Използване на OG тагове и HREFLANG при дефинирането на език
 • Стремеж за постигане на големина на страниците около ~1mb
 • Подобряване на изгледа, разстоянията и четимостта на бутони, текстове и др. на различни видове устройства.
 • Избиране на бърз, мощен сървър за помещаване на страницата
 • Многократно тестване и дебъгване преди пускане онлайн

Визуално изобразяване на най-важните ON PAGE SEO фактори

ON PAGE SEO - Infographic 01

Инфографика на най-важните ON PAGE фактори за класиране в Google.

Твърде вероятно е изброявайки всички най-важни фактори да пропускаме някои детайли. Изискванията на Google към сайтовете и техните страници стават все по-високи, за да се подобри качеството на информацията срещана в интернет, както и преживяването за потребителите. Изброениете в списъка точки са важна част за ON PAGE оптимизацията на отделните страници и препоръчваме следването им като по учебник. Когато самите ние изработваме сайтове за нашите клиенти следваме същите изброени добри практики.

On page Услуги

Имате ли нужда от помощ с оптимизацията на страници?

Scroll to Top