PPC

PPC

Pay per cliCK Реклама.
Какво е и защо да плащаме на клик?

Какво е PPC реклама?

SEO 2.0 и SEO 3.0 бяха измислени термини от тъй наречените оптимизатори или SEO-та. Всеки, който реши, че иска да има вариация на ключовата дума “Search Engine Optimisation” си измисляше някаква нова версия на SEO, която уж надгражда към предишната. Интерпретирайки до момента познатите технологии за класиране чрез нови синоними и добавяне на основните новопоявили се изисквания на Google към предишната версия. Така се роди най-последната тенденция при оптимизацията на сайтове, а именно SEO 4.20

Какви са предимствата на PPC?

SEO 2.0 и SEO 3.0 бяха измислени термини от тъй наречените оптимизатори или SEO-та. Всеки, който реши, че иска да има вариация на ключовата дума “Search Engine Optimisation” си измисляше някаква нова версия на SEO, която уж надгражда към предишната. Интерпретирайки до момента познатите технологии за класиране чрез нови синоними и добавяне на основните новопоявили се изисквания на Google към предишната версия. Така се роди най-последната тенденция при оптимизацията на сайтове, а именно SEO 4.20

Недостатъци на PPC рекламата

SEO 2.0 и SEO 3.0 бяха измислени термини от тъй наречените оптимизатори или SEO-та. Всеки, който реши, че иска да има вариация на ключовата дума “Search Engine Optimisation” си измисляше някаква нова версия на SEO, която уж надгражда към предишната. Интерпретирайки до момента познатите технологии за класиране чрез нови синоними и добавяне на основните новопоявили се изисквания на Google към предишната версия. Така се роди най-последната тенденция при оптимизацията на сайтове, а именно SEO 4.20

Алтернативни решения

SEO 2.0 и SEO 3.0 бяха измислени термини от тъй наречените оптимизатори или SEO-та. Всеки, който реши, че иска да има вариация на ключовата дума “Search Engine Optimisation” си измисляше някаква нова версия на SEO, която уж надгражда към предишната. Интерпретирайки до момента познатите технологии за класиране чрез нови синоними и добавяне на основните новопоявили се изисквания на Google към предишната версия. Така се роди най-последната тенденция при оптимизацията на сайтове, а именно SEO 4.20

Процес

Процес на работа при PPC кампании и Управление на ресурс

Консултиране

Планиране (Определяне на Бюджет, Визуализация, Дизайн, Монетизация)

Анализ (Аудитория, Идея, Продукт, Пазар, Локация)

Стратегия

Консултиране

Планиране (Определяне на Бюджет, Визуализация, Дизайн, Монетизация)

Анализ (Аудитория, Идея, Продукт, Пазар, Локация)

Стратегия

Какво е PPC реклама?

SEO 2.0 и SEO 3.0 бяха измислени термини от тъй наречените оптимизатори или SEO-та. Всеки, който реши, че иска да има вариация на ключовата дума “Search Engine Optimisation” си измисляше някаква нова версия на SEO, която уж надгражда към предишната. Интерпретирайки до момента познатите технологии за класиране чрез нови синоними и добавяне на основните новопоявили се изисквания на Google към предишната версия. Така се роди най-последната тенденция при оптимизацията на сайтове, а именно SEO 4.20

Какво е PPC реклама?

Какви са предимствата на PPC?

SEO 2.0 и SEO 3.0 бяха измислени термини от тъй наречените оптимизатори или SEO-та. Всеки, който реши, че иска да има вариация на ключовата дума “Search Engine Optimisation” си измисляше някаква нова версия на SEO, която уж надгражда към предишната. Интерпретирайки до момента познатите технологии за класиране чрез нови синоними и добавяне на основните новопоявили се изисквания на Google към предишната версия. Така се роди най-последната тенденция при оптимизацията на сайтове, а именно SEO 4.20

Недостатъци на PPC рекламата